Programy Innowacyjne

Relacja z innowacji pedagogicznej

W roku szkolnym 2022/2023 w klasach 1a i 1c realizowana była innowacja pedagogiczna „ELEMENTY EDUKACJI DALTOŃSKIEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU W DĄBRÓWCE”.
Uczniowie pracowali wg koncepcji planu daltońskiego. W klasie stopniowo wprowadzane były elementy planu daltońskiego. Uczniowie chętnie wykonywali zadania tygodniowe, korzystali z powierzonych funkcji – prawej ręki, dyżurnych oraz strażnika ciszy. Na ścianie pojawiła się tablica zadań tygodniowych, na której uczniowie zaznaczali wykonanie karty pracy. Sygnalizator świetlny sprawdził się podczas lekcji a kalendarz wydarzeń do wizualizacji całego roku szkolnego. Zegar daltoński pozwolił określić czas trwania danego działania. Dzięki wprowadzonym elementom uczniowie stali się samodzielni, odpowiedzialni oraz nauczyli się współpracy.

RELACJA Z INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ ,,Samo zdrowie”

W ciągu 9 miesięcy trwania innowacji pedagogicznej ,, Samo zdrowie”uczniowie klasy 2d poszerzali swoją wiedzę na temat zdrowego odżywiania. Wykonali w klasie przetwory na zimę wykorzystując owoce i warzywa z plantacji ekologicznej. Odwiedzili Przetwórnię Owocowo-Warzywną w Dąbrówce. Degustowali przetwory w okresie jesienno-zimowym. Wiosną w klasiezałożyli ogródek ekologiczny.
W czasie trwania innowacji uczniowie:
• Poszerzyli wiedzę na temat zdrowego stylu życia
• Dowiedzieli się jak ważne jest spożywanie owoców i warzyw przez cały rok,
• Poznali właściwości zdrowotne, sposoby przetwarzania oraz walory smakowe owoców i warzyw ”zamkniętych w słoikach”,
• Potrafili założyć i zadbać o klasowy ogród ekologiczny,
• Docenili działania nad wspólnym projektem.
W czasie trwania innowacji przeprowadzone zostały następujące działania:
1. Wizyta w przetwórni Owocowo-Warzywnej w Dąbrówce (27.09.22r.)
2. Nawiązanie współpracy z gospodarstwem ekologicznym w celu nabycia produktów wolnych od chemii
3. Wykonanie przetworów owocowo-warzywnych w szkole:

Innowacja pedagogiczna ,,W świecie ciszy”

W ciągu 9 miesięcy trwania programu innowacyjnego pt.,, W świecie ciszy” uczniowie klasy 2d uczyli się podstaw języka migowego jako jednego z alternatywnych sposobów komunikowania się w świecie ciszy. Dzieci poprzez zabawę, z pomocą gier interaktywnych, piosenek, spotkań z osobami głuchymi i niedosłyszącymi uczyły się jak słowa zastępujemy gestami.
Uczniowie mieli okazję raz w tygodniu poznać nowe gesty i zwroty w języku migowym. Stopniowo wzbogacali swój język ciesząc się z czynionych postępów.
Osobą, dzięki której uczniowie poznali podstawy języka migowego była uczennica klasy 2d Melania Kortas posługująca się biegle tym językiem z uwagi na posiadanie głuchoniemych rodziców.
Pod koniec roku szkolnego do klasy zaproszona została uczennica Blanka Rozumek z klasy 5d, która również posługuje się językiem migowym z uwagi na niedosłuch.

Uczniowie zaprezentowali przed nią zdobytą wiedzę i umiejętności oraz podzielili się wrażeniami i doświadczeniami z kontaktów z osobami niesłyszącymi. Blanka nauczyła dzieci kilku nowych zwrotów i odpowiedziała na liczne pytania skierowane do niej od uczniów młodszych.

Szachy w szkole

Innowacja w ramach zajęć rozwijających zainteresowania

Poziom: Klasa 3 (adresatami są uczniowie klasy 3c i 3e)

Cele główne innowacji:

Celem głównym innowacji jest nauka zdrowej rywalizacji opartej na zasadach fair play i szacunku wobec przeciwnika oraz nauka ponoszenia konsekwencji własnych decyzji.

Edukacja przez szachy rozwija większość kompetencji kluczowych, a przede wszystkim umiejętności takie jak: zdolność rozwiązywania problemów i radzenia sobie z porażką, cierpliwość, orientację przestrzenną, koncentrację, zaangażowanie, a także umiejętności interpersonalne.

Autor i realizacja: Joanna Lesień

Innowacja " Kształtowanie modelu absolwenta"

W minionym półroczu zostały zorganizowane trzy spotkania

- wizyta absolwentów szkoły, uczniów IV LO im. KEN w Poznaniu,

- wizyta absolwentów szkoły, uczniów XI LO w Poznaniu,

- wizyta absolwentów szkoły, uczniów Technikum Geodezyjno-Drogowego.

Absolwenci odwiedzili wszystkie klasy VIII w naszej szkole podczas lekcji wychowawczych.

Z absolwentami rozmawialiśmy na temat wyboru przyszłej szkoły ponadpodstawowej. Nasi uczniowie mieli mnóstwo pytań…

Goście zostali również poczęstowani obiadem w stołówce szkolnej.

Kolejne spotkania odbędą się w drugim półroczu roku szkolnego 2022/2023.I

Innowacja pedagogiczna "Elementy edukacji daltońskiej w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Dąbrówce"

Autor: Sandra Chudyka
Nauczyciele biorący udział w innowacji: Sandra Chudyka, Marta Dudek
Rodzaj innowacji:
Innowacja ma charakter organizacyjno – koncepcyjny.
Zakres innowacji:
Adresatami innowacji są dzieci uczęszczające do klasy 1c oraz 1a w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Dąbrówce.
Okres realizacji innowacji będzie trwał przez cały cykl edukacyjno-wychowawczy dziecka w szkole.
Cele:
Pedagogika daltońska, oparta na trzech głównych założeniach: odpowiedzialności, samodzielności i współpracy ma za zadanie wspierać u dzieci:
- kształtowanie w sobie wrażliwości moralnych
- rozwój samodzielnego działania
- rozwój współpracy z innymi dziećmi
- odpowiedzialność za wykonanie zadania
- nawiązywanie więzi z najbliższym otoczeniem społecznym
- kształtowanie w sobie poczucie odpowiedzialności za siebie i innych
- rozumienie potrzeby poszanowania drugiego człowieka, jego odmienności i indywidualności
- podporządkowanie się ustalonym zasadom i regułom

Innowacja pedagogiczna „W świecie ciszy”

Cele innowacji: Nauka podstawowych zwrotów w języku migowym. Współpraca z rodzicami niesłyszącymi oraz z uczniami klas starszych z niedosłuchem. Wzmacnianie empatii u uczniów oraz integracja z osobami niepełnosprawnymi.

Termin: ROK SZKOLNY 2022/2023

klasa: 2d

Przedmioty: edukacja wczesnoszkolna

Autor: Anna Wiśniowska

Innowacja dydaktyczna „SAMO ZDROWIE”

Cele innowacji: Wzmacnianie zachowań prozdrowotnych poprzez propagowanie zdrowych nawyków żywieniowych. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.

Podczas zajęć uczniowie poszerzą swoją wiedzę na temat zdrowego odżywiania. Wykonają w klasie przetwory na zimę wykorzystując owoce i warzywa z plantacji ekologicznej. Odwiedzą Przetwórnię Owocowo-Warzywną w Dąbrówce. Będą degustować przetwory w okresie jesienno-zimowym. Założą ogródek ekologiczny wiosną 2023r.

Termin realizacji: ROK SZKOLNY 2022/2023

Poziom: klasa 2

Przedmioty: edukacja wczesnoszkolna (przyrodnicza, zdrowotna)

Autor: Anna Wiśniowska

INNOWACJA PEDAGOGICZNA„W GRUPIE RAŹNIEJ”

Nazwa innowacji: „W grupie raźniej”
Rodzaj innowacji: integracja zespołu klasowego
Termin realizacji: rok szkolny 2022/2023
Adresaci projektu: projekt przeznaczony jest dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Dąbrówce.
Autorzy projektu: Anna Szeremietiew i Lidia Kościelska

EkoLogicznie – poszukaj rozwiązania i przejdź do działania

Poziom klas: klasy 5-6
Innowacja w ramach zajęć rozwijających zainteresowania z biologii.
Cele główne innowacji: Głównym celem innowacji jest zwiększenie świadomości uczniów o potrzebie ochrony środowiska i wyborze odpowiednich form w dobie fake newsów oraz dezinformacji.
Autor i realizacja: Patrycja Szmyt, Karolina Małecka-Dmitrzak
W ramach innowacji uczniowie:
• wymieniają sposoby ochrony środowiska naturalnego w swojej okolicy;
• szukają rozwiązań ekologicznych na terenie Gminy Dopiewo;
• kształtują krytyczne myślenie, które pozwoli zadawać uczniom i uczennicom kluczowe pytania: Skąd wiem? Czy na pewno wiem? Czy jest na pewno tak, jak myślę?
• wyciągają wnioski z przeprowadzonych obserwacji i analiz;
• doskonalą swoją wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych a zwłaszcza ochrony środowiska;
• doskonalą umiejętności komunikacji między sobą;
• wykorzystają zdobytą wiedzę w życiu codziennym;
• rozwijają umiejętności współpracy w grupie, wspólnego rozwiązywania problemów a także uczą się planowania wspólnej pracy.

Strony

Bierzemy udział

Organ prowadzący

Gmina Dopiewo

www.dopiewo.pl

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu

ul. Malinowa 41
62-070 Dąbrówka

tel. 61 64 60 891

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.