Programy Innowacyjne

„Nowe i stare formy komunikacji” Innowacja

W ciągu 9 miesięcy trwania programu innowacyjnego ,,Nowe i stare formy komunikacji” uczniowie klasy 3d ze Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Dąbrówce wraz z uczniami klasy 3a ze Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Baranowiemieli okazję uświadomić sobie, że zarówno nowoczesne, jak i starsze formy komunikacji są wartościowe. Każda z nich ma swoje zalety i każda może być skutecznie stosowana w określonych sytuacjach.

„Hobby Horsing” - Innowacja

W ciągu 9 miesięcy trwania innowacji ,,Hobby Horsing” uczniowie mieli okazję poznać nową dyscyplinę sportową, której wprowadzenie miało na celu uatrakcyjnienie zajęć ruchowych odbywających się w naszej placówce w ramach zajęć rozwijających zainteresowania, edukacji wczesnoszkolnej a także wychowania fizycznego. To nowa dyscyplina sportowa pochodząca ze Skandynawii, która staje się coraz popularniejsza w Polsce zwłaszcza wśród młodszych uczniów. Adresatami innowacji byli uczniowie klas trzecich. Zajęcia cieszyły się tak dużą popularnością wśród dzieci, że z czasem do sportowej rywalizacji dołączyli również uczniowie klas drugich, pierwszych a nawet czwartych i piątych. Podczas zajęć uczniowie poznali zasady współzawodnictwa i posługiwania się sprzętem (kukiełką konia na kiju) podczas pokonywania toru przeszkód. Brali udział w rywalizacji między klasowej, podczas której doskonalili swoją skoczność i zwinność.

PROJEKT MÓJ POLSKI PRZYJACIEL Z ZAGRANICY

Czas: ROK SZKOLNY 2023/2024

Poziom klas: klasy 4

Dobór grupy:

klasa 4F SP im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Dąbrówce,

klasa 4 Mała Polska Szkoła przy Deutsch-Polnische Gesellschaft (Towarzystwo Niemiecko-Polskie) Region Schleswig e.V Niemcy Tarp

Przedmioty: zajęcia z wychowawcą / godzina wychowawcza

Autorki: Agnieszka Wąsik, Joanna Pawłowska

Czas trwania projektu: X – XII.2023

Cele główne innowacji: Współpraca między szkołami.

Cele szczegółowe (w języku ucznia):

- poznam nowych przyjaciół,

- dowiem się jakie są równice pomiędzy moją polską szkołą a szkołą niemiecką,

- poznanym kulturę innego kraju,

- będę korzystał/ korzystała z komunikatorów: e-mail, Messenger, Instagram, Snapchap.

Rodzaj projektu: zespołowy, długoterminowy rok szkolny 2023/2024

INNOWACJA METODYCZNA MATEMATYKA PO ANGIELSKU

I N N O W A C J A M E T O D Y C Z N A

M A T E M A T Y K A P O A N G I E L S K U

Czas: ROK SZKOLNY 2023/2024

Poziom klas: klasy 4 F

Przedmioty: matematyka

Autorki: Agnieszka Wąsik, Agnieszka Smolarek

Cele główne innowacji:

Wielodyscyplinarność – połączenie matematyki i języka angielskiego

Cele szczegółowe (w języku ucznia):

- poznam nowe pojęcia matematyczne i ich nazwy w języku angielskim,

- będę rozwijał swój słownik w języku angielski,

- poznane słowa w języku angielski będę mógł wykorzystać podczas egzaminu ósmoklasisty (wyjście ponad podstawę programową).

Rodzaj innowacji: zespołowa, długoterminowa rok szkolny 2023/2024

Podsumowanie: V.2024

,,Nowe i stare formy komunikacji"

Innowacja ta powstała z myślą, by uświadomić uczniom, że zarówno nowoczesne, jak i starsze formy komunikacji są wartościowe. Każda z nich ma swoje zalety i każda może być skutecznie stosowana w określonych sytuacjach.

Pisane listów uczy poprawnego budowania zdań, wzbogaca słownictwo uczniów, uczy wyrażania siebie i rozwija fantazję. To świetne narzędzie do kształcenia inteligencji emocjonalnej, którego nie zastąpi żadna maszyna/komputer. Podczas uczestnictwa w innowacji uczniowie będą rozwijali swoją otwartość w nawiązywaniu znajomości, będą mieli możliwość dzielenia się swoimi emocjami i przeżyciami z rówieśnikami z innej szkoły. A odręczne pisanie listu oraz zdobienie go poprawi dodatkowo umiejętności grafomotoryczne i manualne dzieci oraz nada pracom indywidualnego charakteru. Kolejnym elementem wychowawczo – edukacyjnym tej innowacji jest uczenie dzieci cierpliwości w oczekiwaniu na odpowiedź, która będzie nagrodą za wytrwałość i źródłem niepowtarzalnej radości.

Innowacja pedagogiczna „HOBBY HORSING”

Inspiracją do stworzenia programu innowacyjnego jest chęć poznawania przez dzieci nowych dyscyplin sportowych, które poza rozwijaniem sprawności fizycznej zwracają również uwagę na rywalizację fair-play.

Adresatami innowacji są uczniowie klas trzecich. Czas realizacji innowacji obejmuje okres od 20 września 2023r. do 15 maj 2024 r. Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach zajęć rozwijających zainteresowania oraz zajęć edukacji wczesnoszkolnej a także wychowania fizycznego.

Relacja z innowacji pedagogicznej

W roku szkolnym 2022/2023 w klasach 1a i 1c realizowana była innowacja pedagogiczna „ELEMENTY EDUKACJI DALTOŃSKIEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU W DĄBRÓWCE”.
Uczniowie pracowali wg koncepcji planu daltońskiego. W klasie stopniowo wprowadzane były elementy planu daltońskiego. Uczniowie chętnie wykonywali zadania tygodniowe, korzystali z powierzonych funkcji – prawej ręki, dyżurnych oraz strażnika ciszy. Na ścianie pojawiła się tablica zadań tygodniowych, na której uczniowie zaznaczali wykonanie karty pracy. Sygnalizator świetlny sprawdził się podczas lekcji a kalendarz wydarzeń do wizualizacji całego roku szkolnego. Zegar daltoński pozwolił określić czas trwania danego działania. Dzięki wprowadzonym elementom uczniowie stali się samodzielni, odpowiedzialni oraz nauczyli się współpracy.

RELACJA Z INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ ,,Samo zdrowie”

W ciągu 9 miesięcy trwania innowacji pedagogicznej ,, Samo zdrowie”uczniowie klasy 2d poszerzali swoją wiedzę na temat zdrowego odżywiania. Wykonali w klasie przetwory na zimę wykorzystując owoce i warzywa z plantacji ekologicznej. Odwiedzili Przetwórnię Owocowo-Warzywną w Dąbrówce. Degustowali przetwory w okresie jesienno-zimowym. Wiosną w klasiezałożyli ogródek ekologiczny.
W czasie trwania innowacji uczniowie:
• Poszerzyli wiedzę na temat zdrowego stylu życia
• Dowiedzieli się jak ważne jest spożywanie owoców i warzyw przez cały rok,
• Poznali właściwości zdrowotne, sposoby przetwarzania oraz walory smakowe owoców i warzyw ”zamkniętych w słoikach”,
• Potrafili założyć i zadbać o klasowy ogród ekologiczny,
• Docenili działania nad wspólnym projektem.
W czasie trwania innowacji przeprowadzone zostały następujące działania:
1. Wizyta w przetwórni Owocowo-Warzywnej w Dąbrówce (27.09.22r.)
2. Nawiązanie współpracy z gospodarstwem ekologicznym w celu nabycia produktów wolnych od chemii
3. Wykonanie przetworów owocowo-warzywnych w szkole:

Innowacja pedagogiczna ,,W świecie ciszy”

W ciągu 9 miesięcy trwania programu innowacyjnego pt.,, W świecie ciszy” uczniowie klasy 2d uczyli się podstaw języka migowego jako jednego z alternatywnych sposobów komunikowania się w świecie ciszy. Dzieci poprzez zabawę, z pomocą gier interaktywnych, piosenek, spotkań z osobami głuchymi i niedosłyszącymi uczyły się jak słowa zastępujemy gestami.
Uczniowie mieli okazję raz w tygodniu poznać nowe gesty i zwroty w języku migowym. Stopniowo wzbogacali swój język ciesząc się z czynionych postępów.
Osobą, dzięki której uczniowie poznali podstawy języka migowego była uczennica klasy 2d Melania Kortas posługująca się biegle tym językiem z uwagi na posiadanie głuchoniemych rodziców.
Pod koniec roku szkolnego do klasy zaproszona została uczennica Blanka Rozumek z klasy 5d, która również posługuje się językiem migowym z uwagi na niedosłuch.

Uczniowie zaprezentowali przed nią zdobytą wiedzę i umiejętności oraz podzielili się wrażeniami i doświadczeniami z kontaktów z osobami niesłyszącymi. Blanka nauczyła dzieci kilku nowych zwrotów i odpowiedziała na liczne pytania skierowane do niej od uczniów młodszych.

Szachy w szkole

Innowacja w ramach zajęć rozwijających zainteresowania

Poziom: Klasa 3 (adresatami są uczniowie klasy 3c i 3e)

Cele główne innowacji:

Celem głównym innowacji jest nauka zdrowej rywalizacji opartej na zasadach fair play i szacunku wobec przeciwnika oraz nauka ponoszenia konsekwencji własnych decyzji.

Edukacja przez szachy rozwija większość kompetencji kluczowych, a przede wszystkim umiejętności takie jak: zdolność rozwiązywania problemów i radzenia sobie z porażką, cierpliwość, orientację przestrzenną, koncentrację, zaangażowanie, a także umiejętności interpersonalne.

Autor i realizacja: Joanna Lesień

Strony

Bierzemy udział

Organ prowadzący

Gmina Dopiewo

www.dopiewo.pl

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu

ul. Malinowa 41
62-070 Dąbrówka

tel. 61 64 60 891

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.