Programy Innowacyjne

Innowacja " Kształtowanie modelu absolwenta"

W minionym półroczu zostały zorganizowane trzy spotkania

- wizyta absolwentów szkoły, uczniów IV LO im. KEN w Poznaniu,

- wizyta absolwentów szkoły, uczniów XI LO w Poznaniu,

- wizyta absolwentów szkoły, uczniów Technikum Geodezyjno-Drogowego.

Absolwenci odwiedzili wszystkie klasy VIII w naszej szkole podczas lekcji wychowawczych.

Z absolwentami rozmawialiśmy na temat wyboru przyszłej szkoły ponadpodstawowej. Nasi uczniowie mieli mnóstwo pytań…

Goście zostali również poczęstowani obiadem w stołówce szkolnej.

Kolejne spotkania odbędą się w drugim półroczu roku szkolnego 2022/2023.I

Innowacja pedagogiczna "Elementy edukacji daltońskiej w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Dąbrówce"

Autor: Sandra Chudyka
Nauczyciele biorący udział w innowacji: Sandra Chudyka, Marta Dudek
Rodzaj innowacji:
Innowacja ma charakter organizacyjno – koncepcyjny.
Zakres innowacji:
Adresatami innowacji są dzieci uczęszczające do klasy 1c oraz 1a w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Dąbrówce.
Okres realizacji innowacji będzie trwał przez cały cykl edukacyjno-wychowawczy dziecka w szkole.
Cele:
Pedagogika daltońska, oparta na trzech głównych założeniach: odpowiedzialności, samodzielności i współpracy ma za zadanie wspierać u dzieci:
- kształtowanie w sobie wrażliwości moralnych
- rozwój samodzielnego działania
- rozwój współpracy z innymi dziećmi
- odpowiedzialność za wykonanie zadania
- nawiązywanie więzi z najbliższym otoczeniem społecznym
- kształtowanie w sobie poczucie odpowiedzialności za siebie i innych
- rozumienie potrzeby poszanowania drugiego człowieka, jego odmienności i indywidualności
- podporządkowanie się ustalonym zasadom i regułom

Innowacja pedagogiczna „W świecie ciszy”

Cele innowacji: Nauka podstawowych zwrotów w języku migowym. Współpraca z rodzicami niesłyszącymi oraz z uczniami klas starszych z niedosłuchem. Wzmacnianie empatii u uczniów oraz integracja z osobami niepełnosprawnymi.

Termin: ROK SZKOLNY 2022/2023

klasa: 2d

Przedmioty: edukacja wczesnoszkolna

Autor: Anna Wiśniowska

Innowacja dydaktyczna „SAMO ZDROWIE”

Cele innowacji: Wzmacnianie zachowań prozdrowotnych poprzez propagowanie zdrowych nawyków żywieniowych. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.

Podczas zajęć uczniowie poszerzą swoją wiedzę na temat zdrowego odżywiania. Wykonają w klasie przetwory na zimę wykorzystując owoce i warzywa z plantacji ekologicznej. Odwiedzą Przetwórnię Owocowo-Warzywną w Dąbrówce. Będą degustować przetwory w okresie jesienno-zimowym. Założą ogródek ekologiczny wiosną 2023r.

Termin realizacji: ROK SZKOLNY 2022/2023

Poziom: klasa 2

Przedmioty: edukacja wczesnoszkolna (przyrodnicza, zdrowotna)

Autor: Anna Wiśniowska

INNOWACJA PEDAGOGICZNA„W GRUPIE RAŹNIEJ”

Nazwa innowacji: „W grupie raźniej”
Rodzaj innowacji: integracja zespołu klasowego
Termin realizacji: rok szkolny 2022/2023
Adresaci projektu: projekt przeznaczony jest dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Dąbrówce.
Autorzy projektu: Anna Szeremietiew i Lidia Kościelska

EkoLogicznie – poszukaj rozwiązania i przejdź do działania

Poziom klas: klasy 5-6
Innowacja w ramach zajęć rozwijających zainteresowania z biologii.
Cele główne innowacji: Głównym celem innowacji jest zwiększenie świadomości uczniów o potrzebie ochrony środowiska i wyborze odpowiednich form w dobie fake newsów oraz dezinformacji.
Autor i realizacja: Patrycja Szmyt, Karolina Małecka-Dmitrzak
W ramach innowacji uczniowie:
• wymieniają sposoby ochrony środowiska naturalnego w swojej okolicy;
• szukają rozwiązań ekologicznych na terenie Gminy Dopiewo;
• kształtują krytyczne myślenie, które pozwoli zadawać uczniom i uczennicom kluczowe pytania: Skąd wiem? Czy na pewno wiem? Czy jest na pewno tak, jak myślę?
• wyciągają wnioski z przeprowadzonych obserwacji i analiz;
• doskonalą swoją wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych a zwłaszcza ochrony środowiska;
• doskonalą umiejętności komunikacji między sobą;
• wykorzystają zdobytą wiedzę w życiu codziennym;
• rozwijają umiejętności współpracy w grupie, wspólnego rozwiązywania problemów a także uczą się planowania wspólnej pracy.

„Ekologiczny skup surowców wtórnych”.

Innowacja polega na rozwijaniu kompetencji matematyczno-przyrodniczych, a także wzmacnianiu zdrowych nawyków żywieniowych. W ramach realizacji przedsięwzięcia, społeczność uczniowska będzie się angażować w odzyskiwanie nasion (a dokładnie pestek) z warzyw i owoców.

Klasa 8d i 8e tworzą ten projekt.

Został wybrany zespół Ekologicznego skupu surowców wtórnych:

Przewodniczący Ekologicznego skupu z klasy 8d , który sprawdza czy wszystko działa zgodnie z planem.

Skarbnik Ekologicznego skupu z klasy 8d, który zapisuje skrupulatnie wkład każdego ucznia, waży liczy nasiona (najbardziej zaangażowani uczniowie, dostaną pochwały).

Pracownicy Ekologicznego skupu z klasy 8e, 8d, którzy w odpowiednie miejsce w salach 123, 122 odkładają i magazynują nasiona (a dokładnie pestki) z warzyw i owoców.

Innowacja składa się z trzech etapów:

1. Uczniowie mogą przynosić nasiona w wyznaczonych godzinach do sali 123. Na drzwiach sali zostanie umieszczony duży napis „Ekologiczny skup surowców wtórnych”.

2. Sadzenie nasion, segregacja i pielęgnacja, w salach 122, 123. Luty/marzec 2023

Innowacja pedagogiczna " Z kulturą mi do twarzy"

Innowacja pedagogiczna

" Z kulturą mi do twarzy"

realizowana w Szkole Podstawowej im.

Kawalerów Orderu Uśmiechu w Dąbrówce

Czytanie daje moc

Nazwa innowacji: Czytanie daje moc

Autor innowacji: Joanna Jurek

Rodzaj innowacji: organizacyjno-metodyczna

Adresaci programu: Projekt przeznaczony jest dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Dąbrówce

Poznaję moje otoczenie, poznaję siebie

Autor innowacji: Joanna Jurek

Rodzaj innowacji: organizacyjno-metodyczna

Adresaci programu: Projekt przeznaczony jest dla uczniów klasy 3b Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Dąbrówce Projekt jest skierowany dla uczniów klasy 3b

Strony

Bierzemy udział

Organ prowadzący

Gmina Dopiewo

www.dopiewo.pl

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu

ul. Malinowa 41
62-070 Dąbrówka

tel. 61 64 60 891

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.