Alfa i Omega

Gmina Dopiewo w partnerstwie z DGA Spółka Akcyjna realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Alfa i omega - wzrost kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Dąbrówce”.

Celem wzrost kompetencji kluczowych 400 uczniów w tym 26 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez doposażenie pracowni przyrodniczej i matematycznej w szkole, organizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, kółek zainteresowań oraz wzrost kompetencji i/lub kwalifikacji 53 nauczycieli poprzez udział w studiach i/lub szkoleniach w okresie od 01.01.2021 do 30.11.2022.
Zajęcia prowadzone w ramach projektu:
• Zajęcia wyrównawcze.
• Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia.
• Doradztwo edukacyjno-zawodowe.
• Doposażenie pracowni przyrodniczej i matematycznej.
• Studia i szkolenia dla nauczycieli.
Całkowita wartość projektu 728 988,36
Dofinansowanie projektu z UE: 691 993,36 PLN

Alfa i Omega

Bierzemy udział

Organ prowadzący

Gmina Dopiewo

www.dopiewo.pl

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu

ul. Malinowa 41
62-070 Dąbrówka

tel. 61 64 60 891

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.