Z ostatniej chwili

Daty i fakty (historia)

Zadzwonił pierwszy upragniony dzwonek w nowej szkole przy ulicy Malinowej 41. Mieszkańcy Dąbrówki, Palędzia i Gołusek czekali na niego 12 lat. Tyle bowiem czasu upłynęło od podjęcia przez Radę Gminy Dopiewo w dniu 27 listopada 2000 r. uchwały w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Dąbrówka, w ramach którego przeznaczono 1,5 ha pod usługi oświatowe.

Zgodnie z Planem Zagospodarowania wydzielono działkę, którą właściciel firmy developerskiej Linea, Piotr Pietkiewicz, przekazał nieodpłatnie na rzecz gminy. Pozostałe 1,5 ha gruntu przeznaczone na obiekty związane z działalnością oświatową, gmina Dopiewo odkupiła od osoby fizycznej. Projekt budynku wraz z zagospodarowaniem całego terenu wykonała firma Linea.

Po przygotowaniu dokumentacji na początku 2009 r. ogłoszono przetarg na wykonawcę prac budowlanych, w którym najkorzystniejszą ofertę przedstawił Zakład Remontowo - Produkcyjny Budownictwa Popławski z Poznania. 14 marca 2011 r. podpisano umowę, która przewidywała zakończenie budowy na lipiec 2012 r.

27 maja 2011 r. wmurowano akt erekcyjny pod budowę szkoły. Uroczystość, na którą zaproszono samorządowców z gminy, powiatu, województwa, przedstawiciela firmy wykonawczej oraz inspektora nadzoru, poprowadziła Wójt Gminy Dopiewo, pani Zofia Dobrowolska wraz z sekretarzem gminy, Tomaszem Zwolińskim. Ceremonię obserwowali również uczniowie starej Szkoły Podstawowej w Dąbrówce przy ul. Parkowej, którzy od 1 września mieli rozpocząć naukę w nowej szkole.

Zgodnie z treścią Uchwały nr XXIII/171/12 obwód nowej Szkoły Podstawowej w Dąbrówce stanowią miejscowości: Dąbrówka, Palędzie, Zakrzewo, Gołuski.

Nowa szkoła to 5 268 m2 powierzchni. Budynek składa się z dwóch kondygnacji. Posiada salę gimnastyczną o wymiarach 32x18 m o wys. 8 m oraz pełne zaplecze sanitarne, kuchnię i stołówkę. Administracja szkoły znajduje się w odrębnym skrzydle, podobnie jak dział biblioteczno-warsztatowy. Funkcje każdego z budynków podkreślono odmienną architekturą.

Na terenie szkoły znajdują się również: boisko wielofunkcyjne o wym. 44x22 m do koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej, bieżnia o dł. 60 m. i czterech torach, plac zabaw, parking wewnętrzny z 44 miejscami postojowymi oraz zatoka autobusowa.

Budowa szkoły pochłonęła ponad 17,6 mln złotych, a projekt przewiduje możliwość dalszej jej rozbudowy.

Pracę w nowej SP podjęło 30 nauczycieli, 10 pracowników obsługi 2 pracowników administracyjnych. Powstało 15 oddziałów: trzy klasy „0”, cztery klasy Ii po dwie klasy drugie, trzecie, czwarte i piąte. Po lekcjach uczniowie mogą korzystać z opieki świetlicy szkolnej oraz bardzo bogatej oferty bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych.

24 lutego 2017 r. miało miejsce otwarcie „drugiego skrzydła” Szkoły im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Dąbrówce Od drugiego semestru placówka powiększyła się w ten sposób o 14 klas, salę gimnastyczną ze ścianką wspinaczkową i trybunami, boiska, parkingi i dziedzińce. Razem z wyposażeniem tej części szkoły i zagospodarowaniem terenu Gmina Dopiewo wydała na nowe skrzydło 16 mln zł.
Dzieci znów mogą uczyć się na jedną zmianę, przynajmniej przez pewien czas.

„Drugie skrzydło” w metrach:
- powierzchnia użytkowa: 3350 m²,
- powierzchnia zabudowy: 2332 m²,
- kubatura nowego obiektu - 20290 m³.

Bierzemy udział

Organ prowadzący

Gmina Dopiewo

www.dopiewo.pl

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu

ul. Malinowa 41
62-070 Dąbrówka

tel. 61 64 60 891

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.