„Nowe i stare formy komunikacji” Innowacja

W ciągu 9 miesięcy trwania programu innowacyjnego ,,Nowe i stare formy komunikacji” uczniowie klasy 3d ze Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Dąbrówce wraz z uczniami klasy 3a ze Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Baranowiemieli okazję uświadomić sobie, że zarówno nowoczesne, jak i starsze formy komunikacji są wartościowe. Każda z nich ma swoje zalety i każda może być skutecznie stosowana w określonych sytuacjach.

Uczniowie poprzez pisane listów rozwinęli umiejętność poprawnego budowania zdań, wzbogacili słownictwo, rozwijali fantazję. Dzielili się swoimi emocjami i przeżyciami z rówieśnikami z innej szkoły przy okazji doskonaląc grafomotorykę w czasie odręcznego pisania listu. Kolejnym elementem wychowawczo – edukacyjnym tej innowacji było uczenie dzieci cierpliwości w oczekiwaniu na odpowiedź listowną, która przychodziła ze znacznym opóźnieniem, jednak była nagrodą za wytrwałość i źródłem niepowtarzalnej radości. Uczniowie zauważyli, że nowoczesne formy komunikacji takie jak e-maile, czy videoczaty, przyspieszyły wzajemne poznanie się i pozwoliły na dogłębniejsze zastosowanie TIK w czasie lekcji.

Po 9-ciu miesiącach udziału w innowacji uczniowie:

· Wiedzą jak zredagować list oraz zaadresować kopertę;

· Zapoznali się ze sposobem tradycyjnego wysyłania listów na poczcie;

· Poznali pracę pracowników poczty;

· Nawiązali nowe znajomości z uczniami z innej szkoły poprzez korespondencję listowną, mailową, videoczaty;

· Posługują się poprawną polszczyzną, używają zwrotów grzecznościowych podczas pisania wiadomości;

· Pamiętają o konieczności odpisywania na korespondencję;

· Dbają o grafomotorykę podczas odręcznego pisania listu;

· Rozwinęli swoje umiejętności informatyczne, potrafią korzystać z poczty elektronicznej, czy videoczatu.

Ewaluacja. Wnioski i rekomendacje do programu.
W celu uzyskania informacji zwrotnej na temat przeprowadzonego programu innowacyjnego nauczyciel:
• prowadził obserwację stopnia zaangażowania uczniów podczas prowadzonych zajęć

• na stronie internetowej szkoły zamieścił relację z podjętych działań;

• przeprowadził rozmowy z dziećmi odnośnie realizacji innowacji;

• przeprowadził wywiad z rodzicami odnośnie realizacji innowacji podczas zebrań klasowych.

Szczegółowa i wnikliwa analiza wyników ankiety, przeprowadzonych rozmów pozwoliła ocenić, że wszystkie zaplanowane działania i cele zostały zrealizowane.

Wnioski:

Dzięki przeprowadzonej innowacji:

· podniosła się jakości pracy szkoły poprzez zaangażowanie dzieci w proponowane zadania,
· nastąpił rozwój kompetencji językowych, informatycznych,
· nastąpiła promocja szkoły w środowisku lokalny

Rekomendacje:

· Można kontynuować podjęte działania w klasie w kolejnych latach.

Bierzemy udział

Organ prowadzący

Gmina Dopiewo

www.dopiewo.pl

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu

ul. Malinowa 41
62-070 Dąbrówka

tel. 61 64 60 891

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.