Wolontariat

Szkolny Wolontariat jest kołem zainteresowań w którym działamy świadomie i dobrowolnie na rzecz innych osób. Chcemy nieść pomoc wszystkim, którzy tej pomocy potrzebują. Każdy z nas ma w sobie coś takiego, co mógłby podarować drugiej osobie. Nie możemy pomóc wszystkim, ale każdy może pomóc komuś…Powtarzając za Janem Pawłem II., że „Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje, ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce, z jakim tej pomocy udzielamy” chcemy swoje serca ofiarować innym, by dobroć dzielona, mnożyła się dookoła.
Czym jest wolontariat?
To bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno- koleżeńsko- przyjacielskie
Kim jest Wolontariusz?
To osoba, która pracuje na zasadach wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc.
Opiekunowie: Anita Kowalczyk, Edyta Kosińska, Malwina Dolata-Dombrowicz, Ewelina Zimna, Teresa Hołysz- Janicka
Cele i założenia:
- zapoznanie uczniów z ideą działania wolontariatu,
- rozwijanie wśród uczniów postaw otwartości i uwrażliwianie na potrzeby bliźniego w środowisku szkolnym i lokalnym,
- rozwijanie empatii i tolerancji,
- angażowanie się w działanie na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, tworzenie więzi ze środowiskiem,
- kształtowanie umiejętności pracy zespołowej,
- współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi,
- wspieranie ciekawych inicjatyw społeczności szkolonej,
- akcje charytatywne wspierające instytucje, fundacje, stowarzyszenia i osoby prywatne.
Sposoby ewaluacji:
- sprawozdanie z działania Szkolnego Koła Wolontariatu na koniec roku szkolnego,
- rejestr akcji charytatywnych, instytucji, w których obecni są Wolontariusze,
- zdjęcia z imprez,
- informacje na stronie internetowej szkoły,
- artykuły w prasie lokalnej,
- podziękowanie od osób i instytucji.

Jesteśmy otwarci na nowe pomysły, inicjatywy…
Chcemy działać wspólnie, by rosnąć w siłę!
Zapraszamy do współpracy!
Razem możemy więcej!


Poniżej najnowsze artykuły związane z wydarzeniami dotyczącymi wolontariatu.

"Zakręcona" Malinowa-zbiórka nakrętek dla Oskara

Szkolny Klub Wolontariusza i Świetlica Szkolna ogłaszają akcję zbiórki nakrętek dla małego Oskara.
Start 03.12.2018r

Zapalmy znicz

Szkolny Klub Wolontariusza działa prężnie i jest zawsze tam, gdzie sytuacja tego wymaga. Tym razem pojechaliśmy na cmentarz w Poznaniu- Junikowie, by zapalając symboliczny znicz, oddać hołd bohaterom Powstania Wielkopolskiego

Zbiórka orzechów włoskich!

Zbiórka orzechów włoskich!

Szkolna Liga Wolontariacka działająca na rzecz poznańskiego ZOO ogłasza zbiórkę orzechów dla niedźwiedzi.

Orzechy należy oddawać Pani Karolinie Małeckiej do 22 listopada.

Konkurs na logo szkolnego klubu wolontariatu

Konkurs skierowany jest do uczniów klas 1-8. Na kartce formatu A4 należy, dowolną techniką plastyczno- techniczną, przedstawić swój pomysł na logo.

Znicz pamięci

„Słońce pomocy, topi lody wszelakie”

Pomagamy uczniom z Kazachstanu zbierając przybory szkolne i zeszyty!

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ WOLONTARIUSZA

W celu wyrażenia uznania dla trudu wolontariuszy na całym świecie z inicjatywy ONZ obchodzony jest od 1986 roku Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.

Konkurs Wolontariatu rozstrzygnięty!

Szkolny Wolontariat ogłosił konkurs na najlepszy plakat obejmujący tematykę pomocy ubogim. Największą kreatywnością wykazała się klasa 5d. W nagrodę otrzymali dyplom i słodką nagrodę.
Serdecznie gratulujemy!

Szkolny Wolontariat wraz z Opiekunami

Strony

Bierzemy udział

Organ prowadzący

Gmina Dopiewo

www.dopiewo.pl

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu

ul. Malinowa 41
62-070 Dąbrówka

tel. 61 64 60 891

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.