Wolontariat

Szkolny Klub Wolontariusza jest kołem zainteresowań, w którym działamy świadomie i dobrowolnie na rzecz innych osób. Chcemy nieść pomoc wszystkim, którzy tej pomocy potrzebują. Każdy z nas ma w sobie coś takiego, co mógłby podarować drugiej osobie. Nie możemy pomóc wszystkim, ale każdy może pomóc komuś…Powtarzając za Janem Pawłem II, że „Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje, ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce, z jakim tej pomocy udzielamy” chcemy swoje serca ofiarować innym, by dobroć dzielona, mnożyła się dookoła.

Naszym celem jest

– Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie.

– Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych.

– Kształtowanie postaw prospołecznych.

– Rozwijanie empatii i tolerancji.

– Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.

– Kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności.

– Budowanie tradycji szkoły zgodnie z założeniami programu wychowawczego.

– Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, tworzenie więzi ze środowiskiem.

– Zawieranie głębokich, wartościowych przyjaźni.

– Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.

– Współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi.

– Możliwość wykorzystywania własnych umiejętności i doświadczeń

– Rozwijanie zainteresowań.

– Zdobywanie doświadczenia w nowych dziedzinach.

– Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.

OPIEKUNOWIE:

Karina Serafin, Jolanta Stefańska, Karolina Małecka- Dmitrzak, Dariusz Wójcik, Ilona Cerba, Patrycja Szmyt, Karolina Korbas, Monika Nowacka, Alina Sobczak

Jesteśmy otwarci na nowe pomysły, inicjatywy…
Chcemy działać wspólnie, by rosnąć w siłę!
Zapraszamy do współpracy!
Razem możemy więcej!


Poniżej najnowsze artykuły związane z wydarzeniami dotyczącymi wolontariatu.

„Dawać samego siebie to więcej, niż tylko dawać”.

Szkolny Klub Wolontariusza w I półroczu roku szkolnego 2022/2023 działał bardzo prężnie.

Udało nam się z sukcesem przeprowadzić 8 zbiórek artykułów dla potrzebujących. Nawiązaliśmy współpracę w wieloma instytucjami zewnętrznymi m. in. Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dopiewie, Hospicjum Pallium, Poznańskim ZOO.

Wolontariusze angażowali się w działania na terenie szkoły, ale także w środowisku lokalnym.

Nowe półrocze rozpoczynamy z dużą mobilizacją do dalszych działań i mocą podziękowań dla Uczniów, Rodziców, Nauczycieli za dotąd podjęty trud i pracę niosącą pomoc innym.

"DARY DLA UKRAINY"

Społeczność naszej szkoły z wielkim zaangażowaniem włączyła się w pomoc dla Ukrainy przez dwa tygodnie od 28 lutego do 10 marca zbieraliśmy środki opatrunkowe: bandaże, gazy, plastry, środki odkażające itp., produkty dla dzieci: pieluchy, chusteczki nawilżane, kosmetyki dla dzieci,

Podsumowanie akcji: "Prezenty do Domu dziecka"

Serdecznie dziękujemy za włączenie się w akcję i przekazanie tak wielu darów dla podopiecznych domu dziecka. Dzięki Państwa ofiarności spełniliśmy marzenia dzieciaków. Wolontariusze z wielkim zaangażowaniem pięknie spakowali zebrane prezenty. Po raz kolejny jako społeczność szkolna udowodniliśmy, że los innych nie jest nam obojętny. Mimo trudnych dla nas wszystkich czasów, nasz apel o pomoc potrzebującym spotkał się z dużym odzewem, za co bardzo dziękujemy!

Szkolny Klub Wontariusza

Akcja "Paczka dla DPS w Lisówkach"

Nasi Wolontariusze w ramach akcji zbierali kawy, herbaty i słodyczce, z których następnie pod opieką opiekunów SKW przygotowywali paczki dla pensjonariuszy DPS w Lisówkach. Wolontariusze wykonali również kartki świąteczne, następnie przedstawiciele SKW wraz z jednym rodziców dostarczyli wszystko na miejsce. Przywitani zostali przez przedstawiciela mieszkańców DPS-u, który z ogromnym wzruszeniem bardzo dziękował wszystkim zaangażowanym. Tak jak również pracownicy placówki.

Podziękowania za hojność i serca dla wszystkich, którzy wsparli naszą zbiórkę

SKW

Zbiórka koców i ręczników dla zwierząt

W imieniu Szkolnego Klubu Wolontariusza, zapraszamy całą społeczność szkolną oraz rodziców do pomocy w zbiórce koców i ręczników dla zwierząt. W tym roku chcielibyśmy wesprzeć Schronisko dla zwierząt w Poznaniu. Przed nami zima, a te rzeczy są niezbędne do ocieplania boksów dla zwierząt. Prosimy konkretnie o koce i ręczniki, ponieważ są to rzeczy bez wypełnienia- kołdry, czy poduszki nie nadają się, ponieważ stwarzają zagrożenie dla zwierząt, które je rozszarpują.
Zbiórka trwa od 20.10 do 10.11.2021

Podsumowanie akcji "Kredkobranie"

Dobiegła końca nasza pierwsza akcja wolontariacka organizowana w bieżącym roku szkolnym. Wspieraliśmy w niej dzieci i młodzież z Kresów.

"Bieg motyli"

Bieganie to styl życia, tak samo jak pomaganie!

Kredkobranie" - pomoc dla dzieci i młodzieży na Kresach

KREDKOBRANIE to ogólnopolska akcja charytatywna, której celem jest wsparcie naszych najmłodszych rodaków mieszkających na terenach dawnej Rzeczypospolitej.

Akcja „Opatrunek na ratunek”.

Zapraszamy do udziału w akcji : „Opatrunek na ratunek”.

POMOC RZECZOWA DLA SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT W POZNANIU

Poraz kolejny chcemy pomóc naszym małym czworonogom. Organizujemy zbiórkę karmy i smakołyków dla Schroniska dla zwierząt w Poznaniu

Strony

Bierzemy udział

Organ prowadzący

Gmina Dopiewo

www.dopiewo.pl

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu

ul. Malinowa 41
62-070 Dąbrówka

tel. 61 64 60 891

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.