Rada Rodziców

Rok szkolny 2020/2021
W wyniku głosowania, które odbyło się w dniu 09.09.2020 r. Rada Rodziców wybrała Prezydium w następującym składzie:
• Przewodniczący Rady Rodziców – Tomasz Ratajczak ([email protected]; tel. 690 174 407)
• Sekretarz Rady Rodziców – Grażyna Błauciak ([email protected] ; tel. 693 291 817)
• Skarbnik Rady Rodziców – Magdalena Kochan ([email protected]; tel. 881 050 101)

Szanowni Rodzice!
W roku szkolnym 2020/2021 składka na Radę Rodziców nie ulega zmianie i wynosi:
50 złotych - za pierwsze dziecko
25 złotych - za drugie i każde kolejne dziecko.

Rekomendujemy, aby składkę wpłacać skarbnikom klasowym, którzy zebrane pieniądze wpłacają na rachunek bankowy Rady Rodziców.
Rodzicu!!! Jeśli w szkole uczy się więcej niż jedno Twoje dziecko składkę należy wpłacić osobno za każde dziecko do skarbnika klasy, do której chodzi dziecko.
W przypadku wpłaty indywidualnej na konto Rady Rodziców, w tytule przelewu należy zaznaczyć imię i nazwisko ucznia oraz klasę.
Numer bankowy Rady Rodziców (Bank Spółdzielczy Duszniki) - dla skarbników:
53 9072 0002 3017 1700 6569 0001

Pamiętajcie - bez Waszych wpłat nie możemy działać i wspierać naszych uczniów.
Z góry dziękujemy za każdą wpłaconą złotówkę.
Rada Rodziców

Bierzemy udział

Organ prowadzący

Gmina Dopiewo

www.dopiewo.pl

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu

ul. Malinowa 41
62-070 Dąbrówka

tel. 61 64 60 891

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.