Rada Rodziców

Rok szkolny 2022/2023
Prezydium Rady Rodziców:
• Przewodniczący Rady Rodziców – Tomasz Ratajczak ([email protected]; tel. 690 174 407)
• Sekretarz Rady Rodziców – Monika Nowacka ([email protected]; tel. 609 473 476)
• Skarbnik Rady Rodziców – Piotr Barej ([email protected]; tel. 694 907 306)

Szanowni Rodzice!
W roku szkolnym 2022/2023 składka na Radę Rodziców wynosi 30 zł za każde dziecko na każdy semestr, czyli 60 zł na rok.
Rekomendujemy, aby składkę wpłacać skarbnikom klasowym, którzy zebrane pieniądze wpłacają na rachunek bankowy Rady Rodziców.
Rodzicu!!! Jeśli w szkole uczy się więcej niż jedno Twoje dziecko składkę należy wpłacić osobno za każde dziecko do skarbnika klasy, do której chodzi dziecko.
W przypadku wpłaty indywidualnej na konto Rady Rodziców, w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę.
Numer bankowy Rady Rodziców (Bank Spółdzielczy Duszniki) - dla skarbników:
53 9072 0002 3017 1700 6569 0001
Pamiętajcie - bez Waszych wpłat nie możemy działać i wspierać naszych uczniów.

Z góry dziękujemy za każdą wpłaconą złotówkę.
Rada Rodziców

Bierzemy udział

Organ prowadzący

Gmina Dopiewo

www.dopiewo.pl

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu

ul. Malinowa 41
62-070 Dąbrówka

tel. 61 64 60 891

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.