Artykuły

"Szkoły Pełne Talentów"

Dziękujemy wszystkim za udział w akcji „ Szkoły Pełne Talentów” organizowanej przez sieć sklepów Lidl. Udało się nam zebrać łącznie 13087 talenciaków.

ZUNGENBRECHER – KEIN PROBLEM czyli łamańce językowe po niemiecku

W ostatni czwartek, 24.11.2022 po południu odbył się po raz pierwszy w naszej szkole Konkurs Niemieckich Łamańców Językowych ZUNGENBRECHER – KEIN PROBLEM!
W konkursie wzięła udział 1 drużyna z naszej szkoły w składzie: Karolina Wachowiak (8E), Patrycja Witkowska (8E) oraz Dominik Śliwiński (8D) oraz 3 drużyny ze Szkoły Podstawowej im. K. Nowaka w Dąbrówce.
Wszystkie drużyny rywalizowały ze sobą 6 konkurencjach: ułożenie dwóch łamańców z rozsypanki wyrazowej, uzupełnienie luk w podanych łamańcach, kalambury (rysowane lub pokazywane), poprawne odczytanie wylosowanego łamańca, zapamiętanie i wypowiedzenie chórem kolejnego łamańca oraz „biegane dyktando”, którego treścią był jeden z dłuższych łamańców.
W 1.5 - godzinnych potyczkach, którym często towarzyszył śmiech i dobra zabawa, zwyciężyła drużyna z naszej szkoły. Zwycięzcom gratulujemy!
Słodki poczęstunek ufundowała nasza Rada Rodziców, a nagrody książkowe dla zdobywców miejsc na podium - wydawnictwo Lektor Klett z Poznania.
Wszystkich fanów języka niemieckiego zapraszamy do udziału w drugiej edycji konkursu w kolejnym roku szkolnym!

V Szkolny Konkurs Rozpoznawania Utworów Fryderyka Chopina

16 grudnia o godz.12.05 odbędzie się V Szkolny Konkurs Rozpoznawania Utworów Fryderyka Chopina

Załącznik:

WIELKA LIGA CZYTELNIKÓW

Czytanie książek to wspaniała przygoda, którą możesz tu połączyć z rozwiazywaniem ciekawych zadań i rywalizacją!

W październiku, uczniowie naszej szkoły przystąpili do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Wielka Liga Czytelników. Mamy już 110 uczestników!

Konkurs realizowany jest w trzech grupach wiekowych: klasy 1-3, klasy 4-6 oraz klasy 7-8.

W etapie szkolnym, od 20 października do 22 grudnia, z podanej (w bibliotece) listy 20 książek każdy uczestnik wybiera kolejno 5 pozycji i zdobywa sprawności czytelnicze, poprzez rozwiązywanie testów do książek konkursowych. Za zdobycie maksymalnej liczby punktów uczniowie otrzymają tytuł Mistrza Szkoły. Etap powiatowy i wojewódzki wymagają przeczytania dodatkowej książki.

Regulamin WLC znajduje się pod adresem: wielkaliga.pl/powiat/regulamin_powiat.pdf

Innowacja pedagogiczna "Elementy edukacji daltońskiej w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Dąbrówce"

Autor: Sandra Chudyka
Nauczyciele biorący udział w innowacji: Sandra Chudyka, Marta Dudek
Rodzaj innowacji:
Innowacja ma charakter organizacyjno – koncepcyjny.
Zakres innowacji:
Adresatami innowacji są dzieci uczęszczające do klasy 1c oraz 1a w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Dąbrówce.
Okres realizacji innowacji będzie trwał przez cały cykl edukacyjno-wychowawczy dziecka w szkole.
Cele:
Pedagogika daltońska, oparta na trzech głównych założeniach: odpowiedzialności, samodzielności i współpracy ma za zadanie wspierać u dzieci:
- kształtowanie w sobie wrażliwości moralnych
- rozwój samodzielnego działania
- rozwój współpracy z innymi dziećmi
- odpowiedzialność za wykonanie zadania
- nawiązywanie więzi z najbliższym otoczeniem społecznym
- kształtowanie w sobie poczucie odpowiedzialności za siebie i innych
- rozumienie potrzeby poszanowania drugiego człowieka, jego odmienności i indywidualności
- podporządkowanie się ustalonym zasadom i regułom

Innowacja pedagogiczna „W świecie ciszy”

Cele innowacji: Nauka podstawowych zwrotów w języku migowym. Współpraca z rodzicami niesłyszącymi oraz z uczniami klas starszych z niedosłuchem. Wzmacnianie empatii u uczniów oraz integracja z osobami niepełnosprawnymi.

Termin: ROK SZKOLNY 2022/2023

klasa: 2d

Przedmioty: edukacja wczesnoszkolna

Autor: Anna Wiśniowska

Odzyskanie przez Polskę Niepodległości

W czwartek 10.11. uczniowie, nauczyciele i pracownicy naszej szkoły upamiętnili 104 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Wspólnie spotkaliśmy się podczas uroczystych apeli, gdzie odśpiewaliśmy Hymn Polski, zachowując odpowiednią postawę i tym samym wyrażając szacunek dla symboli narodowych. Wysłuchaliśmy także wierszy i piosenek patriotycznych przygotowanych przez naszych kolegów i koleżanki. Mieliśmy także okazję wysłuchać kilku ciekawostek historycznych dotyczących wydarzeń z 1918 roku.

Koło zainteresowań z chemii

W ramach projektu "Alfa i Omega" chętni uczniowie klas 7-8 przeprowadzają różnorodne doświadczenia chemiczne podczas zajęć pozalekcyjnych.

Zajęcia mają na celu kształtowanie umiejętności projektowania i przeprowadzania eksperymentów, prowadzenia obserwacji oraz wyciągania wniosków.

Koło fotograficzne

W bieżącym roku szkolnym chętni uczniowie klas 6 -7 mają możliwość rozwijać swoje zainteresowanie fotografowaniem.

Zajęcia koła fotograficznego odbywają się z wykorzystaniem sprzętu pozyskanego w ramach inicjatywy edukacyjnej "Laboratoria Przyszłości" realizowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech.

Uczniowie do tej pory podczas zajęć mogli poznać podstawowe funkcje aparatów i kamery, a także wykonać pierwsze zdjęcia i nagrania.

Innowacja dydaktyczna „SAMO ZDROWIE”

Cele innowacji: Wzmacnianie zachowań prozdrowotnych poprzez propagowanie zdrowych nawyków żywieniowych. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.

Podczas zajęć uczniowie poszerzą swoją wiedzę na temat zdrowego odżywiania. Wykonają w klasie przetwory na zimę wykorzystując owoce i warzywa z plantacji ekologicznej. Odwiedzą Przetwórnię Owocowo-Warzywną w Dąbrówce. Będą degustować przetwory w okresie jesienno-zimowym. Założą ogródek ekologiczny wiosną 2023r.

Termin realizacji: ROK SZKOLNY 2022/2023

Poziom: klasa 2

Przedmioty: edukacja wczesnoszkolna (przyrodnicza, zdrowotna)

Autor: Anna Wiśniowska

Strony

Bierzemy udział

Organ prowadzący

Gmina Dopiewo

www.dopiewo.pl

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu

ul. Malinowa 41
62-070 Dąbrówka

tel. 61 64 60 891

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.