„W ŚWIECIE BAŚNI ANDERSENA”- projekt edukacyjny

W miesiącach od stycznia do kwietnia 2020 w świetlicy szkolnej realizowany jest projekt edukacyjny pt. „W ŚWIECIE BAŚNI ANDERSENA”.

Głównym celem projektu jest przybliżenie twórczości H. Ch. Andersena, tzn. rozbudzanie zainteresowań baśniami jego autorstwa, popularyzacja czytelnictwa, a przede wszystkim rozwijanie wyobraźni dzieci, nabywania umiejętności koncentracji, kształcenie ruchu scenicznego i inwencji twórczej oraz rozwijanie aktywnej komunikacji i integracji z grupą. Podczas realizacji projektu klasy 1-3 zapoznają się z konkretnie wybranymi baśniami.

Baśń w edukacji wczesnoszkolnej ma ważne znaczenie w wychowaniu i kształceniu. Podaje prawdy moralne, modele zachowań w sposób dostępny dla umysłu dziecka. Baśnie skłaniają dzieci do fantazjowania, co wyrabia zdolność do szybkiego kojarzenia różnych zjawisk i tworzenia związków przyczynowo-skutkowych. Dzieci jednak zawsze zdają sobie sprawę z nierzeczywistego świata baśni. Poszukują w nich nowych doświadczeń. Baśń jest najlepszym towarzyszem dziecka, który wprowadza je w złożoność świata w kolejnych etapach życia. Doświadczenia zdobyte w obcowaniu z baśnią przygotowują dziecko do świadomego odbioru dzieła literackiego. Baśń to najlepszy materiał biblioterapeutyczny. Pozwala ona rozładować lęki, zrozumieć skomplikowany świat, rozbudzić wyobraźnię, ukazać sens życia i przelotność cierpienia.

W miesiącu styczniu dzieci miały okazję poznać prostą definicję baśni i jej charakterystyczne cechy, nazwiska sławnych baśniopisarzy (m.in. J.W. Grimm, Ch. Perrault) z ich popularnymi utworami, a przede wszystkim życiorys Hansa Christiana Andersena. Po takim wstępie uczestnicy zajęć zaznajomili się z treścią i fabułą dwóch wybranych dzieł Andersena, tj. z „Dzikimi łabędziami” oraz „Słowikiem”.

Bierzemy udział

Organ prowadzący

Gmina Dopiewo

www.dopiewo.pl

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu

ul. Malinowa 41
62-070 Dąbrówka

tel. 61 64 60 891

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.