Olimpiada Olimpus-j.angielski dla klas 4

Olimpiada Olimpus –sesja wiosenna z języka angielskiego klasy IV.
Zapraszamy serdecznie wszystkich uczniów klas IV aby sprawdzić swoje siły i możliwości w olimpiadzie z języka angielskiego. Test olimpiady składa się z 30 pytań i podanych do nich 4 odpowiedzi. W testach z sesji wiosennej jedna odpowiedź, dwie, trzy lub wszystkie mogą być poprawne. Także może zdarzyć się tak, że żadna z odpowiedzi nie będzie poprawna.
Olimpiada z języka angielskiego sprawdza wiedzę uczniów w zakresie czytania ze zrozumieniem, komunikacji, słownictwa i gramatyki. Pozwala również urozmaicić zajęcia lekcyjne oraz stanowi zewnętrzne źródło oceny poziomu wiedzy uczniów.
Szkoła Podstawowa: KLASA 4

1. Materiał gramatyczny:

Zaimki wskazujące (this/that; these/those);
Liczba mnoga rzeczowników;
Konstrukcja there is / there are;
Zaimki osobowe w funkcji podmiotu i dopełnienia;
Forma dzierżawcza rzeczownika; przymiotniki dzierżawcze;
Czasownik: to be; to have/have got; can;
Liczebniki główne;
Czas Present Simple i Present continuous; zdania oznajmujące, pytające i przeczące;
Przyimki miejsca i czasu;
Czas: Past simple (czasowniki regularne oraz be i do);
Zaimki pytające;
Rodzajnik a/an;
2. Słownictwo:

Dom; szkoła (np. przybory szkolne, meble, pomieszczenia, zabawki);
Relacje w rodzinie: ja i moja najbliższa rodzina;
Czas wolny - zainteresowania;
Popularne zwierzęta domowe i dzikie;
Podstawowe informacje o wyglądzie człowieka;
Pory dnia; dni tygodnia, nazwy miesięcy; pory roku;
Owoce i warzywa, tradycyjne posiłki;
Podstawowe przymiotniki; przymiotniki o znaczeniu przeciwnym;
Praca ludzi; zawody;
Wyrażanie czasu - zegar;
Podstawowe informacje osobiste;
Kraje i narodowości;
Informacje o pogodzie;
3. Komunikacja:

Powitania, pożegnania;
Przedstawianie siebie i innych osób (imię, nazwisko, wiek);
Prośby i podziękowania, zwroty grzecznościowe;
Pytania i informacje o wieku i miejscu zamieszkania;
Pytania o czas;
Pytania i informacje dotyczące narodowości i kraju pochodzenia;

Zgłoszenia do olimpiady można kierować do pani Agnieszki Smolarek lub pani Edyty Kosińskiej nie później niż do 21.02.2019.

Termin rozpoczęcia olimpiady to 20.03.2019, godzina oraz sala zostanie podana bezpośrednio przez mobidziennik zgłoszonym uczestnikom najpóźniej 2 dni przed olimpiadą. Koszt uczestnictwa to 9 zł, można zapłacić w dniu olimpiady.

Jest możliwość uczestnictwa w zajęciach przygotowujących do olimpiady od marca w każdy wtorek o godzinie 12:15-13:00, zgłoszenia u pani Edyty Kosińskiej.

Poniżej link do archiwalnych testów :

http://www.olimpus.edu.pl/sesja-wiosenna/jezyk-angielski/archiwum/szkola...

Serdecznie zachęcamy.

Kategoria: 

Bierzemy udział

Organ prowadzący

Gmina Dopiewo

www.dopiewo.pl

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu

ul. Malinowa 41
62-070 Dąbrówka

tel. 61 64 60 891

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.