Z ostatniej chwili

Nadanie imienia

28 kwietnia 2016 r. zapisze się na kartach kroniki Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Dąbrówce jako wielkie święto uczniów, ich rodziców i pracowników szkoły. W czwartek rano przybyli nauczyciele i uczniowie, a tuż przed godziną jedenastą zaproszeni goście. Odwiedziły nas wówczas znamienite osobistości. Pan Marek Michalak Rzecznik Praw Dziecka, Kanclerz Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu i Kawaler Orderu Uśmiechu. Panowie: Lech Konopiński, Stanisław Machowiak, Włodzimierz Marciniak Kawalerowie Orderu Uśmiechu oraz pan Arkady Fiedler syn Kawalera Orderu Uśmiechu. Byli także przedstawiciele władz: Wójt Gminy Dopiewo pan Adrian Napierała, radni gminy, dyrektorzy szkół i przedszkoli z terenu naszej gminy, przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Poznaniu pan Przemysław Wantuch. Przedstawiciele Rady Rodziców i inni przyjaciele Szkoły Podstawowej w Dąbrówce.

Początek uroczystości przebiegał w podniosłym tonie. Dyrektor szkoły pani Iwona Napierała przywitała wszystkich zebranych i przybliżyła historię wyłonienia patrona. Przemawiali także przybyli goście, podkreślając rangę imienia szkoły, a Przewodniczący Rady Rodziców pan Marcin Malchrowicz życzył, by jak najwięcej Kawalerów Orderu Uśmiechu wywodziło się z naszej placówki. Atmosferę rozluźniło wystąpienie poety Lecha Konopińskiego, który rozbawił uczestników uroczystości fragmentami wierszy mówionych gwarą poznańską.

Po części oficjalnej uczniowie szkoły zaprezentowali program artystyczny przygotowany specjalnie na tę okazję. Dzieci tańczyły do piosenek i recytowały wiersze Kawalerów Orderu Uśmiechu. Przedstawiły także własne muzyczne podziękowania za pracę dorosłych dla dzieci. Na koniec odśpiewano pieśń szkoły, która także powstała specjalnie na tę uroczystość.

Nadanie szkole imienia dostarczyło wielu wzruszeń i uśmiechów. Było wielkim świętem, do którego cała społeczność szkolna długo się przygotowywała.

Magdalena Zapadka

Bierzemy udział

Organ prowadzący

Gmina Dopiewo

www.dopiewo.pl

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu

ul. Malinowa 41
62-070 Dąbrówka

tel. 61 64 60 891

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.