MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNO-TECHNICZNY

Organizatorem konkursu są wychowawcy świetlicy oraz pedagog szkolny.

Forma:

- technika oraz format wykonania pracy plastyczno-technicznej jest dowolny

(kompozycje płaskie i przestrzenne)

Zasady konkursu:

- Konkurs jest skierowany dla uczniów oddziału przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej przebywających w świetlicy szkolnej.

- Szkoła może nadesłać do 2 prac

- Prace powinny być opatrzone informacją: dane szkoły, imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna oraz imię i nazwisko uczniów/ucznia.

· Nadesłane prace oceni komisja konkursowa powołana przez organizatora,

· Komisja będzie brała pod uwagę: zgodność pracy z tematem, pomysłowość, oryginalność pracy, staranność i estetykę wykonania,

· Wszystkie prace biorące udział w konkursie pozostaną własnością organizatora,

· Prace należy przesłać lub przekazać na adres szkoły z dopiskiem

Zima , ach to Ty!

Nagrody:

Organizator gwarantuje:

· Nagrody za I, II, III miejsce

· Dyplomy uznania za przygotowanie uczniów – nauczyciel, opiekunowi

Terminy/adresy:

· Termin nadesłania prac do 30.01.2019

· Prace należy przesłać lub przekazać na adres:

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu, ul. Malinowa 41, 62-070 Dąbrówka

Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły 06.02.19 www. dabrowka.edu.pl

Bierzemy udział

Organ prowadzący

Gmina Dopiewo

www.dopiewo.pl

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu

ul. Malinowa 41
62-070 Dąbrówka

tel. 61 64 60 891

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.