Klub gier planszowych

Temat projektu: Klub gier planszowych
Program zajęć pozalekcyjnych Klub Gier Planszowych jest próbą odpowiedzi na podstawowe problemy opiekuńczo-wychowawcze pojawiające się we współczesnym świecie oraz zadania szkoły, wynikające z podstawy programowej kształcenia ogólnego. Gry są istotnym sposobem kształtowania odpowiednich postaw dzieci wobec nauki, pracy oraz innych osób. Polega to głównie na doskonaleniu i rozwijaniu właściwości, które są potrzebne w procesie uczenia się. Korzystanie z gier planszowych rozwija zdolność planowej realizacji zamierzeń, zwiększa umiejętność koncentracji, spostrzegawczość i wyobraźnię. Pozwala również polepszyć pamięć, wzrasta umiejętność obserwacji oraz analizy zaistniałej sytuacji.
Cele projektu:
Integracja grupy oraz pobudzanie ciekawości poznawczej uczniów.
Ramy czasowe:
Październik 2016 – listopad 2016
Autorzy: Joanna Jurek, Adam Kierończyk,

Kategoria: 

Bierzemy udział

Organ prowadzący

Gmina Dopiewo

www.dopiewo.pl

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu

ul. Malinowa 41
62-070 Dąbrówka

tel. 61 64 60 891

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.