Innowacja Pedagogiczna " Każdy inny, wszyscy tacy sami"

Życie stwarza wiele sytuacji, dzięki którym można uczyć się tolerancji, kształtować odpowiednie postawy wobec osób niepełnosprawnych, odmiennych kultur, poglądów, zachowań i zauważać ich obecność.
Celem innowacji „Każdy inny, wszyscy tacy sami” jest pokazanie uczniom, że ludzie różnią się od siebie, nie wszyscy są w pełni sprawni, ale to nie znaczy, że są „inni”, gorsi od pełnosprawnych. Zależy nam na budowaniu od najmłodszych lat przyjaznego stosunku do osób z niepełnosprawnością, aby dzieci nauczyły się tolerować inne dzieci, różniące się od tych zdrowych - wyglądem czy zachowaniem.
Cele ogólne innowacji:
• kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku szkolnym wobec osób z niepełnosprawnością,
• uświadomienie dzieciom, że osoby z niepełnosprawnością to są tacy sami ludzie jak wszyscy inni,
• wychowanie do wartości takich jak tolerancja, akceptacja, wyrozumiałość, szacunek, wrażliwość.
Cele szczegółowe innowacji:
• budowanie przyjaznego klimatu integracji od wieku dziecięcego.
• nauka tolerancji wobec osób różniących się od nas między innymi ze względu na niepełnosprawność,
• kształtowanie postawy empatii i akceptację osób różniących się od nas,
• tworzenie postaw życzliwości wobec innych,
Metody:
• aktywizujące: warsztaty, godzina wychowawcza, imprezy okolicznościowe
Formy:
• grupowa,
• indywidualna,
Plan działań związany z realizacją innowacji:
L.p. Zadanie Termin
1. Tydzień integracji
- wyjaśnienie pojęć: niepełnosprawność, integracja, tolerancja, szacunek, wyrozumiałość; Grudzień 2018

2. Stworzenie tablicy informacyjnej dot. niepełnosprawności,
- znane osoby niepełnosprawne, sportowcy Grudzień 2018/styczeń 2019

3. Zorganizowanie wystawy prac plastycznych w szkole, pt. „Każdy inny, wszyscy tacy sami”
Luty 2019

4. Światowy Dzień Zespołu Downa
- uczniowie tego dnia ubierają dwie różne skarpetki, jako symbol tego dnia Marzec 2019

5. „ 2 kwietnia bądź niebieski”
Kwiecień Światowym Miesiącem Wiedzy na Temat Autyzmu Kwiecień 2019

Autorzy innowacji Grażyna Rutowska, Damian Stanisławski
Oddziały/grupy objęte innowacją 1-3, 4-8
Planowany termin realizacji grudzień 2018 – kwiecień 2019
Realizatorzy innowacji 1. Grażyna Rutowska
2. Damian Stanisławski
3. Marta Piniarska
4. Teresa Janicka-Hołysz
5. Krystyna Dorna

Bierzemy udział

Organ prowadzący

Gmina Dopiewo

www.dopiewo.pl

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu

ul. Malinowa 41
62-070 Dąbrówka

tel. 61 64 60 891

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.