Innowacja „Wędrówki po świecie przyrody” w grudniu i styczniu

Obejrzeliśmy łąkę powstałą na skutek działalności człowieka, jak również łąkę naturalną – halę górką. Poznaliśmy rodzaje traw występujących w tym ekosystemie oraz inne rośliny i zwierzęta tam żyjące. Z dużym zaciekawieniem uczniowie obejrzeli proces zapylenia roślin przez owady.

Podczas wędrówki na pole uprawne dowiedzieliśmy się o podstawowym podziale roślin uprawnych (użytkowych) na rośliny zbożowe, okopowe, oleiste i włókniste. Obejrzeliśmy fotografie i filmiki prezentujące zabiegi pielęgnacyjne i ochronne takiego pola uprawnego, a także przykłady roślin poszczególnych grup roślinnych oraz ich wykorzystanie w życiu codziennym człowieka, a konkretnie zobaczyliśmy produkty jakie z nich ostatecznie mogą powstać.

Dzieci w ramach podsumowania zajęć samodzielnie wykonywały prace plastyczne prezentujące „Mieszkańców łąki” oraz dobierając odpowiednie barwy kolorowały malowanki prezentujące „Rośliny zbożowe”, „Rośliny oleiste”, „Rośliny okopowe” oraz „Rośliny włókniste”.

Bierzemy udział

Organ prowadzący

Gmina Dopiewo

www.dopiewo.pl

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu

ul. Malinowa 41
62-070 Dąbrówka

tel. 61 64 60 891

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.