Innowacja pedagogiczna "Elementy edukacji daltońskiej w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Dąbrówce"

Autor: Sandra Chudyka
Nauczyciele biorący udział w innowacji: Sandra Chudyka, Marta Dudek
Rodzaj innowacji:
Innowacja ma charakter organizacyjno – koncepcyjny.
Zakres innowacji:
Adresatami innowacji są dzieci uczęszczające do klasy 1c oraz 1a w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Dąbrówce.
Okres realizacji innowacji będzie trwał przez cały cykl edukacyjno-wychowawczy dziecka w szkole.
Cele:
Pedagogika daltońska, oparta na trzech głównych założeniach: odpowiedzialności, samodzielności i współpracy ma za zadanie wspierać u dzieci:
- kształtowanie w sobie wrażliwości moralnych
- rozwój samodzielnego działania
- rozwój współpracy z innymi dziećmi
- odpowiedzialność za wykonanie zadania
- nawiązywanie więzi z najbliższym otoczeniem społecznym
- kształtowanie w sobie poczucie odpowiedzialności za siebie i innych
- rozumienie potrzeby poszanowania drugiego człowieka, jego odmienności i indywidualności
- podporządkowanie się ustalonym zasadom i regułom
- uświadamianie sobie konieczności ponoszenia konsekwencji swoich czynów
Trzy naczelne cele daltońskiego 1 planu laboratoryjnego stworzone przez Helen Parkhurst: wolność, aktywność własna, współpraca rozwijają się nadal i ewaluują dostosowując się do współczesnych warunków. Obecnie idee edukacji w szkołach daltońskich realizowane są zgodnie z trzema fundamentalnymi zasadami:
1. Szacunek/odpowiedzialność.
2. Poleganie na samym sobie (self reliance).
3. Współpraca.

Bierzemy udział

Organ prowadzący

Gmina Dopiewo

www.dopiewo.pl

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu

ul. Malinowa 41
62-070 Dąbrówka

tel. 61 64 60 891

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.