IInnowacja pedagogiczna –Witaj w krainie plastyki

Działalność plastyczna jest jedną z form wyzwalania ekspresji dzieci, a także wrażliwości estetycznej, wzruszeń i przeżyć. Rozwija ona pomysłowość, wiarę we własne siły. twórczą inicjatywę dzieci , a więc cechy, które są wysoce ważne w życiu. Równocześnie pobudza rozwój umysłowy i emocjonalny, stwarza możliwości ich artystycznych, usprawnia ręce dzieci, technicznych i społecznych doświadczeń. Dzieci z natury swej są aktywne, kreatywne, ciekawe świata i dlatego te cechy należy w nich pielęgnować i rozwijać gdyż w przeszłości pozwoli im to być radosnymi, szczęśliwymi, pewnymi siebie ludźmi. Szczególnie celowe i potrzebne staje się prowadzenie ciekawych zajęć plastycznych już od najmłodszych lat. Dzięki tej innowacji dzieci uczestnicząc w ciekawych zajęciach plastycznych, odkryją i rozwiną z pomocą nauczyciela drzemiące w nich talenty. Prace plastyczne wykonane przez dzieci pozwolą im odczuć sukces, który wzmocni poczucie własnej wartości i zmotywuje do dalszej pracy. Wdrożenie innowacji pt.,, Witaj w krainie plastyki’’ do pracy opiekuńczo-wychowawczo- dydaktycznego świetlicy oraz klas IV rozbudzi w dzieciach zainteresowania i uzdolnienia plastyczne, wyzwoli w nich zaangażowanie twórcze, śmiałość, otwartość oraz wiarę we własne możliwości. Przyczyni się to do wszechstronnego rozwoju.
Celem innowacji rozwijającej zainteresowania plastyczne będzie:
- Kształcenie wyobraźni twórczej,
- Podnoszenie sprawności grafomotorycznej, przedstawianie ludzi, zwierząt, roślin, rzeczy i zjawisk w pracach dowolnych i inspirowanych literaturą, muzyką, obrazem, nastrojem przeżytymi doświadczeniami za pomocą różnych środków i technik plastycznych.
- Wykształcenie i kontrolowanie napięcia mięśniowego ręki.
- Zachęcanie do eksperymentowania w zakresie łączenia technik i materiałów.

Adam Kierończyk, Iwona Szymkowiak

Bierzemy udział

Organ prowadzący

Gmina Dopiewo

www.dopiewo.pl

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu

ul. Malinowa 41
62-070 Dąbrówka

tel. 61 64 60 891

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.