Egzamin na kartę rowerową

W dniu 30 maja 2018 roku został przeprowadzony egzamin sprawdzający umiejętności praktyczne na kartę rowerową dla ponad 120 uczniów klas czwartych .
Warunkiem przystąpienia do egzaminu praktycznego było wcześniejsze zaliczenie testów z wiadomości teoretycznych dotyczących przepisów ruchu drogowego oraz znajomości znaków drogowych.
W Komisji Egzaminacyjnej uczestniczyli przedstawiciele Straży Gminnej w Dopiewie: - komendant Jacek Olejniczak oraz Tomasz Strugacz
Funkcjonariusze zwrócili uwagę na obowiązkowe wyposażenie roweru oraz przestrzegali przed brawurową jazdą, życząc rozwagi i ograniczonego zaufania, aby jazda była przyjemna ale przede wszystkim bezpieczna. Jednocześnie uczulali na konieczność przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Podkreślili, że pomyślnie zdany egzamin daje szansę otrzymania pierwszego w życiu prawa jazdy – karty rowerowej, uprawniającej do poruszania się po drogach publicznych.
Obecność przedstawicieli Straży Gminnej znacznie podniosła rangę tego ważnego wydarzenia w życiu młodego człowieka, jakim jest egzamin na kartę rowerową.
Obecni uczniowie spełnili warunki, uprawniające do otrzymania karty rowerowej.

Bierzemy udział

Organ prowadzący

Gmina Dopiewo

www.dopiewo.pl

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu

ul. Malinowa 41
62-070 Dąbrówka

tel. 61 64 60 891

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.