Szkolny konkurs literacki „Pomaganie jest fajne!”

Regulamin
szkolnego konkursu literackiego
realizowanego w ramach zadań
„Szkolny Klub Wolontariusza”.

1.Cele konkursu:

- rozwijanie wśród uczniów naszej szkoły postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, umiejętności bezinteresownego pomagania innym,
-kształtowanie postaw altruistycznych.

2. Konkurs będzie się odbywał w dwóch grupach wiekowych:
I grupa - uczniowie klas 4-6
II grupa - uczniowie klas 7-8.

3. Zadaniem uczniów jest napisanie opowiadania lub wiersza na temat„POMAGANIE JEST FAJNE!“ Forma literacka ma dotyczyć bezinteresownej pomocy innym, umiejętności służenia swoją pracą potrzebującym, a także nawiązywać do działań opartych na wolontariacie.

4. Każdy uczeń może wykonać jedną pracę. Na odwrocie kartki muszą być zapisane dane autora – imię i nazwisko, klasa.

5. Pracę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 03 grudnia 2021r.Osoba odpowiedzialna - p. Alina Wolna Sobczak.

6. Wyróżnione zostaną 3 prace w każdej kategorii wiekowej.

Bierzemy udział

Organ prowadzący

Gmina Dopiewo

www.dopiewo.pl

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu

ul. Malinowa 41
62-070 Dąbrówka

tel. 61 64 60 891

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.