Konsultacje

Informujemy, że w szkole nauczyciele uczący w klasach 7 i 8 pełnią dyżury, podczas których uczniowie mogą zgłosić się na poprawę kartkówki, sprawdzianu lub pomocy w nauce. Należy wcześniej poinformować nauczyciela o zamiarze przyjścia do szkoły na konsultacje i podać cel (np. poprawa sprawdzianu). Uczeń jest zobowiązany każdorazowo przynieść podpisane przez rodzica oświadczenie o stanie zdrowia dziecka (załącznik). Załączono również harmonogram konsultacji nauczycieli.

Bierzemy udział

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.