Konkurs "Matematyka bez pamiętnika"

Serdecznie zapraszamy uczniów klas 7 i 8 szkoły podstawowej do udziału w konkursie "Matematyka bez pamiętnika".
Organizatorami konkursu są:
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 w Poznaniu
- Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Cele konkursu
1. Poszerzenie i popularyzacja wiedzy matematycznej wśród uczniów szkół
podstawowych.
2. Motywowanie nauczycieli do pracy z uzdolnionymi matematycznie uczniami.
Miejsce przeprowadzenia konkursu
Etap szkolny - macierzyste szkoły
Etap finałowy - Wydział Studiów Edukacyjnych UAM.

dnia 12 lutego 2019 r. o godzinie 9:00 odbędzie się test konkursowy przygotowany przez Organizatora. w naszej szkole.
Czas przeznaczony na rozwiązanie testu to 45 minut.
Przygotowane treści związane są z programem nauczania, ale szeroko poza niego wykraczają.
Uczniowie nie mogą korzystać z kalkulatorów oraz urządzeń służących do komunikacji, m.in. telefonów.

Do finału zakwalifikowani zostaną wszyscy uczniowie, którzy osiągnęli w nim określony przez Organizatora próg ( w zależności od poziomu osiągniętych wyników).
Organizator ogłasza wyniki na co najmniej dwa tygodnie przed finałem na stronie internetowej konkursu.

Etap finałowy odbędzie się 29 marca 2019 r. o godz. 9.00
Wydział Studiów Edukacyjnych UAM
ul. Szamarzewskiego 89, bud. D
60-568 Poznań

Bierzemy udział

Organ prowadzący

Gmina Dopiewo

www.dopiewo.pl

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu

ul. Malinowa 41
62-070 Dąbrówka

tel. 61 64 60 891

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.