Aktualności

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022

Kuratorium Oświaty podało do publicznej wiadomości wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określa miejsca uznane za zwycięskie w tych zawodach.

rekrutajca 2020/2021

Konsultacje

Informujemy, że w szkole nauczyciele uczący w klasach 7 i 8 pełnią dyżury, podczas których uczniowie mogą zgłosić się na poprawę kartkówki, sprawdzianu lub pomocy w nauce. Należy wcześniej poinformować nauczyciela o zamiarze przyjścia do szkoły na konsultacje i podać cel (np. poprawa sprawdzianu). Uczeń jest zobowiązany każdorazowo przynieść podpisane przez rodzica oświadczenie o stanie zdrowia dziecka (załącznik). Załączono również harmonogram konsultacji nauczycieli.

Informacja dla rodziców przyszłorocznych klas pierwszych

Zapisy do klas pierwszych 2021/2022

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Dąbrówce informuje, że w dniach od 01 marca 2021 r. do 29 marca 2021 r. będą prowadzone zapisy dzieci do klas pierwszych.

Niezbędne dokumenty będą dostępne w zakładce "Rekrutacja" po 25.02.2021 r.

Kolejność zapisów nie ma wpływu na przyjęcie dziecka do szkoły.
Obwód naszej szkoły obejmuje miejscowości:
Dąbrówka
Palędzie
Gołuski
Zakrzewo

Proszę o przestrzeganie terminów.

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych. Ustalony przez Ministra Edukacji i Nauki harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

Komunikat dotyczący autobusu S4

Szanowni Państwo,
na czas nauki zdalnej w klasach 4-8 o godzinie 15.50 jest tylko jeden odwóz uczniów we wszystkich kierunkach. Dokładny harmonogram w załączniku.

Komunikat dla rodziców

Informujemy, że wszystkie pisma kierowane do Dyrektora szkoły należy składać osobiście w sekretariacie lub wysyłać mailowo na adres: [email protected].

Oferta pracy

Poszukiwana osoba na stanowisko podinspektora ds. księgowości w Referacie Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowa Urzędu Gminy w Dopiewie.
szczegóły pod linkiem: https://bip.dopiewo.pl/?a=14134

Dowozy od 18.01

Aktualny harmonogram autobusów szkolnych dla klas 1-3 od 18 stycznia 2021 r.

Komunikat

Informujemy, że w dniach 24.12.2020 r. i 31.12.2020 r. szkoła będzie zamknięta.

Strony

Bierzemy udział

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.