Wyniki konkursu literackiego "I Ty możesz zostać bajkopisarzem"

Na ogłoszony w grudniu 2012 roku konkurs literacki pt. „I Ty możesz zostać bajkopisarzem” wpłynęło sześć prac uczniów. Uczniowie mieli za zadanie wymyślić ciekawą historię o duszku, który zamieszkał wśród książek biblioteki szkolnej i zaprojektować według własnego pomysłu książeczkę.
Prace były przyjmowane do dnia 31 stycznia 2013 roku. Na początku lutego jury w składzie: nauczycielka bibliotekarka Anna Maciąg i nauczyciel plastyki Adam Kierończyk oceniło wszystkie książeczki pod względem merytorycznym (przedstawiona historia, styl i przestrzeganie zasad gramatycznych) oraz estetycznym (wygląd pracy, wykonanie rysunków).
Wytypowano następujących laureatów:

I miejsce   Jagoda    Jakubczak  IIIB

II miejsce Michał Rodziak  II B

III miejsce Amelia Mosek    III A

Wyróżnienia:

Marcin Karmowski  VA

Amelia Walentynowicz IA

Ewa Kośmicka  I B

Dyplomy i nagrody książkowe zostaną wręczone uczniom podczas apelu podsumowującego wszystkie konkursy i imprezy. Uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy!

 

Autor: Zbigniew Macudziński
Data utworzenia: 08/02/2013 - 10:29
Ostatnia aktualizacja: Zbigniew Macudziński
Data aktualizacji: 17/10/2014 - 09:57