WYNIKI KONKURSU LITERACKIEGO „I TY MOŻESZ ZOSTAĆ BAJKOPISARZEM”.

 

Cele konkursu:

- kształtowanie zainteresowań literackich uczniów;

- rozwijanie uzdolnień manualnych i plastycznych uczniów;

- rozwijanie kreatywności dzieci, która polegała na wykonaniu

według własnego pomysłu książeczki (zaprojektowanie formatu pracy, samodzielne rysunki i interesująca historia o duszku).

 

Wyniki konkursu

Na ogłoszony w grudniu 2012 roku konkurs literacki pt. „I Ty możesz zostać bajkopisarzem” wpłynęło sześć prac uczniów. Uczniowie mieli za zadanie wymyślić ciekawą historię o duszku, który zamieszkał wśród książek biblioteki szkolnej i zaprojektować według własnego pomysłu książeczkę.

Prace były przyjmowane do dnia 31 stycznia 2013 roku. Na początku lutego jury w składzie: nauczycielki bibliotekarki Anny Maciąg i nauczyciela plastyki Adama Kierończyka oceniło wszystkie książeczki pod względem merytorycznym (przedstawiona historia, styl i przestrzeganie zasad gramatycznych) oraz estetycznym (wygląd pracy, wykonanie rysunków). Wytypowano następujących laureatów:

 

I miejsce   Jagoda    Jakubczak  IIIB

 

 

II miejsce Michał Rodziak  II B

 

III miejsce Amelia Mosek    III A

 

Wyróżnienia:

 

Marcin Karmowski  VA

 

Amelia Walentynowicz IA

 

Ewa Kośmicka  I B

 

Dyplomy i nagrody książkowe zostaną wręczone uczniom podczas apelu podsumowującego wszystkie konkursy i imprezy. Uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy!